PROFESSIONEL SOCIALRÅDGIVNING

Socialrådgiverkompetence målrettet forsikringsselskaber

Hougaard Raadgivning er specialiseret i rådgivning af forsikringsselskaber, f.eks. socialfaglig viden inden for regres, arbejdsfastholdelse, kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, fleksjob, førtidspension m.v.

Vores ydelser er målrettet forsikringsbranchens behov og krav.

 

Hougaard Rådgivning er derfor en vigtig samarbejdspartner i proaktiv skadebehandling.